Coatings

Hardchroom
Hardheid 1.100 HV max. afm. OD 1.30 en l.12m. gew. 15 ton

Alle galvanische behandelingen worden uitgevoerd door onze partner Fa. P. SCHREIBER GmbH te Düsseldorf, sedert 1923 hebben zij een sterke know-how en vakkennis opgebouwd. Moderne installaties, milieuvriendelijk processen en de vele innovaties zorgen ervoor dat het bedrijf steeds superieure kwaliteit en prestaties kan afleveren.    
Het  Hardverchromen is een galvanisch-elektrochemisch, proces. Onze chroomlagen kenmerken zich door hun superieure slijtvastheid, corrosiewering, anti-stick en een zeer lage wrijvingscoëfficiënt.   
Hoe gaat het in zijn werk:  
In zuur resistente en met kunststof beklede Chroombaden wordt het elektrolyt (bestaande uit water, chroom-anhydride en zwavelzuur) bij een constante temperatuur van 54 – 72°C gehouden via volautomatische temperatuurregeling en een PC gecontroleerd gesloten koelsysteem. Afhankelijk van het toepassingsmodule, kunnen bijkomend nog katalysator zouten (zwavelzuur, fluoride en/of organische katalysatoren) worden toegevoegd aan het elektrolyt waardoor, glans, hardheid, en de afscheidingsnelheid, etc. kunnen worden beïnvloed, verhoogd of nog worden verbetert.
De afscheiding van Chroom uit het elektrolyt gebeurt met behulp van DC computergestuurde Pulse-Plating gelijkrichters en vol-automatische ompoolschakelaars. De dampen die ontstaan aan het badoppervlak worden zorgvuldig afgezogen en gereinigd in een gaswasser via afscheiding en regeneratie. De gezuiverde lucht gaat terug in het milieu, en het gerecycleerde Chroommateriaal uit het wasproces gaat terug in de Chroombaden.
Bij het hardverchromen wordt het te behandelen voorwerp (kathode) negatief geschakeld en door middel van elektrolyse met gelijkstroom met hoge stroomdichtheid verchroomd. Deze kunnen oplopen tot 120 Ampère per dm2 en in sommige gevallen ook -bepaald door de elektrolyt temperatuur - nog hoger.

Hardchroom kan in bijzondere gevallen tot enkele millimeters dikte worden aangebracht. Veel voorkomende laagdiktes liggen eerder tussen de 30 en 80 µm, waarbij men door mechanisch nabehandelen (slijpen, superfinish) het voorwerp op de gewenste eindmaat kan brengen.

De eerder beschreven hardchroom badcomposities geven elk een eigen typerende laag met kenmerkende eigenschappen. Het bad met de organische zuren geeft naast het hoogste stroomrendement (= hogere neerslagsnelheid) ook microgescheurde chroomlagen. Dit resulteert in een betere slijtvastheid en hogere corrosieweerstand en zijn een ideale basis voor het tFE-LOK® proces. Al onze Hardchroomlagen voldoen aan de strengste eisen en worden door gespecialiseerde bedrijven periodiek getest op zuiverheid, hardheid, corrosiebestendigheid en waterstofbrosheid. Om de waterstofbrosheid te elimineren hebben wij een aangepaste thermische nabehandeling voor alle grote werkstukken. Door de lage procestemperatuur < 70°C,  is de kans op vervorming uitgesloten. Technisch overleg is ondanks alles nodig om alle parameters zorgvuldig af te stemmen.

 

 

Verschillende Hardchroomlagen met specifieke toepassingen:

 

Maatvast Hardverchromen:

Bij maatvast hardverchromen werken we met laagdiktes tot 0,05 mm en een tolerantie van +/-5 en afhankelijk van de oppervlaktegesteldheid met een finish van N4. Groot voordeel hiervan is dat alle nabewerking na het verchromen dan overbodig zijn waardoor kosten en doorlooptijden aanzienlijk worden gereduceerd 

Multi-Layer Hardchroom:

Via het 3M Multi-Layer systeem kunnen wij verschillende hardchroomlagen op een werkstuk aanbrengen . Hierdoor worden de natuurlijke micro-scheurtjes aan het oppervlak overdekt en bereiken we een nog betere bescherming tegen corrosie. Deze 3M Multi-Layer techniek met tussenslijpen tussen de verschillende Chroomlagen is speciaal ontwikkeld  om de corrosiebestendigheid nog te verhogen en werkstukken te kunnen herstellen, en kunnen wij zodoende hardchroomlagen van meer dan 1 mm. dikte aanbrengen. Onze langjarige ervaring en deze techniek laten ons toe om ook voor dergelijke dikke Chroomlagen onze gebruikelijke garantie te verlenen.

Mat-Hardchroom:

De Matte gestructureerde hardchroomlaag is de meest geschikte bescherming indien een harde niet reflexterende oppervlakte verlangt wordt. Deze harde en slijtvaste matte structuur is ideaal voor lossings-, en smeereigenschappen. Met vaste parameters kan een gedefinieerde, en reproduceerbare oppervlakteruwheid, glans of matheid perfect worden bereikt. Normale laagdikte zijn 10 tot max. 30 µm.

 

 

Algemene informatie:


Elk werkstuk kan geheel of gedeeltelijk worden hardverchroomd. Dit vereist voor elk werkstuk een maatgepast gestel/Anode dat nauwkeurig alle vlakken van het werkstuk omsluit via vormgetrouwe anoden, contactpunten en afschermingen. Wij kunnen afhankelijk van de vereiste laagdikte en de configuratie van het werkstuk, de Chroomlaag maatvast tot maximum 50 µm laagdikte aanbrengen en dit met kwaliteitslabel N7. Door middel van reproduceerbare en specifieke procedures en speciale badcomposities kunnen alle verschillende Hardchroomlagen en samenstellingen worden uitgevoerd met dezelfde eigenschappen naar wens van de klant.
Dankzij de uiterst gevarieerde eigenschappen van hardchroom zijn er nauwelijks grenzen aan de toepassingsgebieden. 

De belangrijkste kenmerken van hardchroomlagen zijn:

 • Hardheid   62 - 65 HRC (750 - 1050 HV)
 • Smeltpunt   1850 - 1900°C
 • Hoge laagopbouw mogelijk  (> 1 mm)
 • Zeer hoge slijtbestendigheid
 • Lage wrijvingscoëfficiënt  0,2
 • Goede corrosieweerstand bij multi-layer 3M -lagen van min. 0,08 mm.
 • Slechte bevochtigbaarhaid
 • Definieerbare oppervlakken van ruw tot spiegelhoogglans
 • Mechanisch nabewerkbaar, slijpen, polijsten
 • Werkstukken kunnen meermaals hersteld  worden.
 • Lage process-temperatuur  geometrisch geen beïnvloeding
 • Kleine tot héél grote werkstukken zijn te behandelen max. Ø 2,5 m x 12 m. en 25 ton gewicht.

 

Fysische eigenschappen

 

Specifieke elektrische -geleidbaarheid bij 20°C 6,1 x 104 / Ohm x cm
Specifieke Elektrische weerstand 13 (13...66) x 10-6 Ohm x cm
Elasticiteitsmodul 13500...16000 Kp / mm2
Hardheid in VICKERS 750...1050 HV
Trekvastheid 10...65 Kp / mm2
Vermoeidheidsmodule 30...40 Kp / mm2
Wrijvingscoëfficiënt Cr-Stahl 0,12...0,13 / Cr-Ni 0,20
Rekgrens 15 Kp / mm2, verhoogd bij grotere laagdikten
Hechtingsmodule 40...55 Kp / mm2
Uitzettinghscoëfficiënt bij 0...100°C 6,6 x 10-6 / grd
Smeltpunt 1850 - 1900°C
Warmtegeleidings coef. bij 20 °C 0,650 cal / cm x s x °C
Eigen gewicht 6,9 - 7,2 g / cm3